Zarząd


Przewodniczący – Krystian Mamzer

Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Siewert

Sekretarz – Monika Kucharek

Skarbnik – Krystian Mamzer