Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest organizacją studencką, która została założona w 2011 r. z inicjatywy nadkom. Arkadiusza Błaszczuka - opiekuna Koła. Obecnie Koło liczy 35 członków oraz 15 Członków Honorowych, którymi są osoby bezpośrednio związane z kryminalistyką, m.in. profesorowie i doktorzy nauk kryminalistycznych oraz aktualni i byli funkcjonariusze Policji.

Główne cele działalności SKNK to:

  • stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów i nauczycieli akademickich zdobywanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kryminalistyki,
  • kreowanie oraz wspieranie przedsięwzięć z zakresu kryminalistyki,
  • współpraca z organizacjami studenckimi, z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz innymi organizacjami.