28782713_944563712368746_7836590099851640832_n-fill-533x400.jpgW dniu 5 marca 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w wyjeździe do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonowaniem i zadaniami realizowanymi w Zakładzie Prawa i Kryminalistyki CSSG w Kętrzynie.  Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z elementami zabezpieczeń dokumentów oraz czynnościami podejmowanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w celu weryfikacji autentyczności tychże dokumentów. Przedstawione zostały zagadnienia związane z analizą kryminalną, poszczególne jej formy oraz techniki. Członkowie Koła poznali również rodzaje aplikacji i programów komputerowych używanych na co dzień w jednostkach Straży Granicznej, pozwalających np. na analizę bilingów telefonicznych, czy zlokalizowania sygnału satelitarnego danego urządzenia. 

Kolejno, uczestnicy wyjazdu wysłuchali prelekcji, dotyczącej etapów rekrutacji do służby w formacji Straży Granicznej oraz wymogów, jakie musi spełnić kandydat aspirujący do stania się jej funkcjonariuszem. Prowadzący w wyczerpujący sposób odpowiedział na liczne pytania studentów, a także podzielił się radami dla osób zainteresowanych służbą.

Ostatnim punktem wyjazdu był wykład, dotyczący pracy minersko-pirotechnicznej w szeregach Straży Granicznej. Prowadzący podzielili się doświadczeniami wynikającymi z pełnionej przez wiele lat służby, przedstawili procedury związane z sytuacjami zagrożenia wynikającymi z podejrzenia podłożenia materiałów wybuchowych. Zaprezentowano także nowoczesny sprzęt używany w tego typu sytuacjach.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za możliwość zwiedzenia jednostki, poznania specyfiki pracy i zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także poszerzenia wiedzy z zakresu kryminalistyki w warunkach innych niż laboratorium policyjne.