DSC_0396-fill-603x400.jpgW dniach 17-19 listopada 2017 r. reprezentanci Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych wzięli udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. Kongres skierowany był m.in. do liderów kół naukowych, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni. Nasze Koło reprezentowali: nadkom. Arkadiusz Błaszczuk, mł. insp. w st. spocz. Zbigniew Waleszczyński, Katarzyna Król oraz Magdalena Koniewicz.

Głównymi celami Kongresu były: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku, nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.

Pierwszego dnia w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego nastąpiło otwarcie Kongresu. Gości przywitali następujące znamienitości:
- Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
- prof. Marcin Pałys - rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
- prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
- Robert Pawłowski – prezes Funduszu Pomocy Studentom.

Uczestnicy mogli także wysłuchać dwóch wykładów - „Jak mówić o nauce? Sztuka prezentacji założeń i wyników badań naukowych”, poprowadzonego przez dr. Tomasza Różka oraz „Na jakie środki publiczne mogą liczyć młodzi naukowcy?”, wygłoszonego przez Bartłomieja Banaszaka, naczelnika Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Nauki MNiSW.

Drugiego dnia uczestnicy Kongresu wzięli udział w certyfikowanych szkoleniach w salach UW oraz ASP w Warszawie. Zajęcia odbyły się w trzech ścieżkach tematycznych:
1. pozyskiwanie środków na realizację projektów naukowych,
2. zarządzanie czasem, zespołem, i projektem podczas realizacji przedsięwzięć naukowych,
3. profesjonalna prezentacja wyników działalności naukowej.

Trzeciego, ostatniego dnia w Gali Akademickiej na Zamku Królewskim w Warszawie przywitano wszystkich gości oraz otworzono uroczystą Galę. Nastąpiło wręczenie nagród w Konkursie StRuNa 2017 oraz wśród środowiska doktoranckiego ProDok 2017 i ProPAN 2017. Uczestnicy mogli także wysłuchać występu kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017, dzięki któremu pozyskaliśmy wiele informacji dotyczących prowadzenia koła, organizacji wydarzeń naukowych oraz własnego rozwoju naukowego. Z pewnością, zdobytą wiedzą podzielimy się ze wszystkimi Członkami Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych. 

DSC_0396-fill-150x100.jpgDSC_0359-fill-150x100.jpgDSC_0391-fill-150x100.jpg