64302646_1256782714480176_5088140501647884288_o-fill-603x400.jpgW dniu 9 czerwca 2019 roku rozpoczęła się kolejna, VII edycja Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Uczestnikami, których mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku Wypoczynkowym „Wałpusz” byli:

> przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z opiekunem – Panem insp. w st. spocz. dr. Waldemarem Krawczykiem - byłym dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,

> przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z opiekunem - Panem ppłk. w st. spocz. Józefem Kubasem,

> przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku wraz z opiekunem – Panem dr. Dariuszem Kużelewskim,

> przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów miało miejsce 9 czerwca 2019 roku. Dokonali tego: przewodnicząca SKNK – Katarzyna Król wraz z Dominikiem Szewczykiem, a także opiekunowie Koła – Pan nadkom. Arkadiusz Błaszczuk oraz Pan podinsp. Marek Błędowski.

Uczestnicy wydarzenia mieli przyjemność gościć podczas przedsięwzięcia starszego wykładowcę Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - Pana kom. dr. Marcina Nowaka, który wygłosił wykład inaugurujący VII OSWK. Tematem prelekcji był „Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego Policji”. Dopełnienie wykładu stanowiła część praktyczna w przedmiotowej tematyce. Zaproszeni goście mieli także możliwość wysłuchania prelekcji Pana podinsp. Marka Błędowskiego pt. „Procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia”. Kolejnym etapem było wygłoszenie przez członków SKNK wykładów z zakresu: daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii, biologii oraz fotografii kryminalistycznej. Przekazana wiedza miała przydać się podczas kolejnych dni warsztatów – w szczególności zaś w czasie konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy.

Drugi dzień warsztatów przeznaczony był głównie na przekucie wiadomości teoretycznych uzyskanych na wykładach w praktykę. Tuż po teście wiedzy z zakresu kryminalistyki, uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać prelekcję biegłego Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pana podkom. Stanisława Grabowskiego, który opowiedział przybyłym gościom o „Wykorzystaniu zbiorów mechanoskopijnych podczas badań”. Przedstawiciele przybyłych Uczelni przeszli kolejno do domków letniskowych, w których zostało upozorowane miejsce kradzieży z włamaniem. W asyście studentów naszego Koła, chętnie służących radą i pomocą, zabezpieczali, opisywali w protokole oględzin, a także fotografowali i umieszczali na szkicu roboczym ujawnione przez nich ślady. Mieli do dyspozycji sprzęt używany przez funkcjonariuszy, którzy wchodzą w skład grupy śledczej. Był to wyjątkowo intensywny dzień. Uczestnicy zadawali wiele trafnych pytań i pogłębiali wiedzę, która zaowocowała kolejnego – konkursowego dnia.

11 czerwca 2019 roku był ostatnim dniem VII OSWK. Uczestnicy przystąpili do konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy. Rywalizacja była bardzo zacięta, a członkowie grupy oględzinowej z ogromną starannością i pasją podchodzili do powierzonego im zadania.

Po podsumowaniu wyników, zarówno testu wiedzy, jak i zajęć praktycznych, a także analizie sporządzonej przez nich dokumentacji procesowej i zabezpieczonych śladach wyłoniono zwycięzcę. Okazali się nim być przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, natomiast trzecie miejsce na podium zajęli studenci Uniwersytetu w Białymstoku. Tym razem czwarte miejsce zajęli przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom warsztatów. Każdy z wyżej wymienionych zespołów zaprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy i poradził sobie z wykonywaniem zadań praktycznych.

Upewniliśmy się w przekonaniu, że kontynuowanie cyklu warsztatów kryminalistycznych jest bardzo dobrym pomysłem. Zyskane doświadczenie oraz wymiana wiedzy są dla nas najlepszą gratyfikacją za włożony w nie trud!  

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo w warsztatach i mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok!