33869290_987450788080038_4694206702554185728_o-fill-599x400.jpg24 maja 2018 roku rozpoczęła się kolejna, już VI edycja Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych, organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uczestnikami, których mieliśmy okazję gościć w Ośrodku Wypoczynkowym „Wałpusz” byli przedstawiciele kół naukowych kryminalistyki z Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów miało miejsce 24 maja 2018 r. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili przedstawiciele kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pan Prorektor ds. studenckich – mł. insp. dr Sławomir Zubański oraz Pani Kierownik Zakładu Kryminalistyki Instytutu Służby Kryminalnej – podinsp. dr Agnieszka Choromańska. W uroczystości wzięli udział także opiekunowie SKNK – Pan podinsp. Marek Błędowski, Pan nadkom. Arkadiusz Błaszczuk, a także członkowie honorowi Koła – Pani mł. insp. dr hab. Renata Włodarczyk, Pan mł. insp. w st. spocz. Zbigniew Waleszczyński oraz Pan podkom. Rafał Kotapka. Uczestnicy wydarzenia mieli przyjemność gościć także przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w tym Pana podkom. dra inż. Michała Borusińskiego – Kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, który wygłosił wykład inaugurujący przedsięwzięcie. Tematem prelekcji były „Kryminalistyczne badania broni w aspekcie obowiązujących przepisów”. Pan Przemysław Knut – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP wygłosił z kolei referat na temat „Nowoczesne przestępstwa sprzed lat, nowoczesne narzędzia techniki kryminalistycznej i policyjne Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych”. Podczas uroczystości nadano Panu Przemysławowi Knut akt członka honorowego SKNK. Zaproszeni goście mieli także możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez podinsp. Marka Błędowskiego, który przedstawił temat „Procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia”. Dzień ten zwieńczono spotkaniem zapoznawczym w sali konferencyjnej ośrodka, na którym uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się więcej o sobie, a tym samym lepiej się poznać.

Następny dzień warsztatów – tj. 25 maja 2018 r. zapowiadał się wyjątkowo intensywnie. Po śniadaniu nastąpiły prezentacje działalności zarówno Naszego Koła, jak i Kół reprezentowanych przez Naszych gości. Dzięki przedsięwzięciu, mieliśmy okazję poznać, jak do tematu pogłębiania wiedzy kryminalistycznej podeszli nasi koledzy oraz zainspirować się nawzajem prezentowanymi przez nas pomysłami. Kolejnym etapem było wygłoszenie przez członków SKNK prelekcji dotyczących wiedzy na temat grup roboczych, do których należymy: daktyloskopii, mechanoskopii, osmologii, traseologii biologii i fotografii kryminalistycznej. Przekazana wiedza miała przydać się podczas kolejnych dni warsztatów – w szczególności zaś w czasie konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy. Dzień zwieńczyło „Spotkanie z historią”, czyli pokaz zorganizowany przez członkinię Naszego Koła, a zarazem pasjonatkę grupy rekonstrukcyjnej - Barbarę Maj, która opowiedziała nam nieco o życiu w czasach średniowiecza a także zaprezentowała przygotowane na tą okazję stroje i rynsztunek z tamtego okresu. Pokaz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Trzeci dzień warsztatów przeznaczony był głównie na przekucie wiadomości teoretycznych uzyskanych na wykładach w praktykę. Tuż po teście wiedzy z zakresu kryminalistyki, uczestnicy ruszyli do domków letniskowych, w których upozorowane zostało miejsce kradzieży z włamaniem. W asyście studentów Naszego Koła, chętnie służących radą i pomocą, zabezpieczali, opisywali w protokole a także fotografowali i umieszczali na szkicu roboczym ujawnione przez nich ślady. Mieli oni do dyspozycji sprzęt używany przez funkcjonariuszy, którzy wchodzą w skład grupy śledczej. Mimo, że pogoda nie dopisała, był to wyjątkowo intensywny dzień! Uczestnicy zadawali wiele trafnych pytań i pogłębiali wiedzę, która zaowocowała kolejnego – konkursowego dnia warsztatów.

27 maja 2018 r. był ostatnim dniem VI Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych. Uczestnicy przystąpili do konkursu na Najlepszy Studencki Zespół Oględzinowy. Rywalizacja była bardzo zacięta a członkowie grup oględzinowej z ogromną starannością i pasją podchodzili do powierzonego im zadania. Po podsumowaniu wyników zarówno testu wiedzy, jak i zajęć praktycznych, a także analizie sporządzonej przez nich dokumentacji procesowej i zabezpieczonych śladach, wyłoniono zwycięzcę. Okazali się nim być członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugie miejsce zajęli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, natomiast trzecie miejsce na podium zajęli studenci Uniwersytetu Gdańskiego działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki „Modus Operandi”. Tym razem czwarte miejsce zajęli przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom warsztatów. Każdy z wyżej wymienionych zespołów zaprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy i poradził sobie wykonywaniem zadań praktycznych w trudnych warunkach, w jakich w tym roku postawiła nas pogoda. Upewniliśmy się w przekonaniu, że kontynuowanie cyklu warsztatów kryminalistycznych jest bardzo dobrym pomysłem. Zyskane doświadczenie, nawiązane nowe znajomości oraz wymiana wiedzy są dla nas najlepszą gratyfikacją za włożony w nie trud!

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Naszych warsztatach i mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok!