1_kopiowanie-fill-598x400.jpgSwego rodzaju kryminalistyczny tor przeszkód musieli pokonać studenci zrzeszeni w kołach naukowych pięciu uczelni w kraju podczas IV Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych. Najlepiej w rywalizacji poradzili sobie studenci z Krakowa i to oni zdobyli zaszczytne pierwsze miejsce.

W dniach 23 – 25 maja 2016 r. w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wałpusz” odbyły się IV Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych WSPol. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele studenckich kół naukowych związanych z kryminalistyką. Do rywalizacji przystąpili studenci Koła Naukowego Kryminalistyki im. prof. Tadeusza Hanauska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Koła Naukowego Kryminalistyki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Głównym celem Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych było poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych wśród studentów z zakresu oględzin miejsca zdarzenia.

Uroczyste rozpoczęcie warsztatów miało miejsce 23 maja 2015 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją obecnością wydarzenie to uświetnili przedstawiciele kadry dydaktycznej Uczelni oraz opiekunowie i członkowie honorowi SKNK WSPol. 

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące oględzin miejsca zdarzenia, a także z zakresu wybranych dziedzin kryminalistyki: daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii, biologii kryminalistycznej oraz osmologii. Ponadto poruszono tematykę postępowania karnego oraz roli jaką odgrywają w nim odpowiednio przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia. Uczestnicy zapoznali się nie tylko z aspektami technicznymi, ale także procesowymi zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Osoby biorące udział w warsztatach miały okazję wcielić się w role poszczególnych członków zespołu oględzinowego, m.in. technika kryminalistyki, a także poznać specyfikę oraz poszczególne etapy pracy takiego zespołu na miejscu zdarzenia. W drugim dniu przedsięwzięcia przeprowadzony został test wiedzy z wybranych zagadnień kryminalistyki. Dzień trzeci był dniem konkursu na najlepszy studencki zespół oględzinowy.

„Studenci z całej Polski mieli za zadanie ujawnić i zabezpieczyć ślady zostawione przez sprawcę na miejscu kradzieży z włamaniem. Scena włamania została zaimprowizowana w domkach letniskowych na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Wałpusz” należącego do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Członkowie kół naukowych, którzy wzięli udział w Warsztatach byli zachwyceni możliwością wcielenia się w rolę technika kryminalistyki i przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Do swojej dyspozycji mieli sprzęt i środki, którymi na co dzień posługują się funkcjonariusze wchodzący w skład grupy operacyjno-procesowej. Takie wydarzenie jest więc doskonałą okazją do tego, by poszerzyć swoją wiedzę, rozwinąć swoje umiejętności praktyczne.” – mówił po konkursie Przemysław Knut – Przewodniczący SKNK WSPol.

Wyniki klasyfikacji konkursowej:

• I miejsce – Koło Naukowe Kryminalistyki im. prof. Tadeusza Hanauska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
• II miejsce – Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
• III miejsce – Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
• IV miejsce – Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
• V miejsce – Koło Naukowe Kryminalistyki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne dały wszystkim studentom możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy z zakresu kryminalistyki. Pozwoliły także nawiązać nowe przyjaźnie, które w przyszłości stanowić będą fundament do dalszej współpracy.