dsc_0047-fill-597x400.jpgW dniach 6-8 maja 2015 r. odbyły się III Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W Warsztatach wzięli udział przedstawiciele studenckich kół naukowych związanych z kryminalistyką, z czterech uczelni w naszym kraju. Były to:

> Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
> Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
> Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
> Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Głównym celem Warsztatów jest poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych wśród studentów z wielu polskich uczelni z zakresu oględzin miejsca zdarzenia. Trzecia edycja tegoż wydarzenia trwała, tak jak poprzednie, trzy dni. 

Uroczyste rozpoczęcie Warsztatów miało miejsce 6 maja 2015 r. w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją obecnością wydarzenie to uświetnili przedstawiciele Kadry Kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

- Prorektor ds. studenckich – Pani insp. dr hab. Izabela Nowicka
- Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan mł. insp. dr Krzysztof Łojek
- Dyrektor Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan podinsp. dr Krzysztof Wiciak, 
- Kierownik Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan podinsp. dr. Jacek Bil,
- Kierownik Rektoratu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani Arleta Stefanowicz.

Obecni byli również Opiekunowie SKNK: Pan podinsp. dr. Sławomir Zubański, Pan podinsp. Marek Błędowski, Pan nadkom. Arkadiusz Błaszczuk, a także Członkowie Honorowi SKNK: Pan mł. insp. w st. spoczynku mgr Zbigniew Waleszczyński, Pani mł. insp. dr Renata Włodarczyk, Pan kom. Zbigniew Dąbrowski, Pan asp. Rafał Kotapka oraz Pan Tomasz Muraszko.

Pierwszego dnia Warsztatów członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych przeprowadzili prelekcje dotyczące oględzin miejsca zdarzenia. Studenci poruszyli m.in. tematykę działów kryminalistyki, takich jak: daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, biologia, traseologia. Zostały przedstawione także zasady odpowiedniego wykonywania fotografii oraz dokumentacji procesowej z przeprowadzanych na miejscu zdarzenia oględzin. W drugim dniu przeprowadzony został Test wiedzy teoretycznej z wybranych zagadnień kryminalistyki. Kolejna część tego dnia odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Wałpusz, gdzie przedstawiciele obecnych kół naukowych mieli okazję przeprowadzić oględziny upozorowanego miejsca zdarzenia, w taki sam sposób, jak odbywa się to w rzeczywistości. Ujawniali i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia, utrwalali miejsce zdarzenia fotograficznie, a także wykonywali dokumentację procesową niezbędną na miejscu zdarzenia. Dzień trzeci, był dniem konkursu na najlepszy zespół oględzinowy, w którym rywalizowali ze sobą przedstawiciele przyjezdnych Kół.

Wyniki klasyfikacji konkursowej, w której liczył się zarówno Test wiedzy teoretycznej, jak również część praktyczna, przestawiają się następująco:

I miejsce - Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (43/60 pkt)

II miejsce - Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (40/60 pkt)

III - Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (38/60 pkt)

IV - Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (31/60)

III Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne dały wszystkim studentom możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy z zakresu kryminalistyki. Pozwoliły także nawiązać nowe przyjaźnie, które w przyszłości stanowić będą fundament do dalszej współpracy. Należy również zaznaczyć, że patronat medialny nad Warsztatami objęły media: TVP Olsztyn oraz Radio Olsztyn, na którego stronie internetowej można również znaleźć relację z tego wydarzenia.