1W dniach od 20 do 22 maja 2022 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wałpusz” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty kryminalistyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych.

Zniesienie obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zaowocowało pierwszym stacjonarnym przedsięwzięciem Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – warsztatów kryminalistycznych. Tegoroczne przedsięwzięcie SKNK odbyło się w nieco zmienionej formule – było skierowane wyłącznie do członków Koła oraz studentów kierunku Nauka o Policji, a nie jak to miało miejsce w przypadku organizowanych w ubiegłych latach Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych – do zaproszonych zespołów oględzinowych składających się z kół naukowych z polskich uczelni wyższych.

Celem wydarzenia było poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu kryminalistyki oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z przeprowadzaniem oględzin miejsca zdarzenia. Uczestnicy zostali zapoznani zarówno z aspektami technicznymi, jak również procesowymi zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Podczas przedsięwzięcia poruszona została tematyka dotycząca postępowania karnego oraz roli, jaką odgrywają w nim odpowiednio zabezpieczone ślady kryminalistyczne.

Przedsięwzięcie zainaugurowało uroczyste otwarcie 20 maja 2022 r., na które przybyli zaproszeni goście: Prodziekan WBiNP WSPol – Pani mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak oraz Dyrektor ISK WBiNP WSPol – Pan mł. insp. Maciej Kobuszewski. Otwarcia warsztatów dokonała Prodziekan WBiNP WSPol, która w swoim przemówieniu wyraziła zadowolenie, że po pandemii przyszedł czas na wydarzenia odbywające się stacjonarnie i możliwe jest poszerzanie wiedzy nie tylko w teorii, ale również w praktyce – każde takie spotkanie jest skarbnicą nowych doświadczeń. Ponadto Pani mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak złożyła podziękowania za zorganizowanie warsztatów kryminalistycznych na ręce przewodniczącego SKNK – st. post. Dominika Szewczyka. Następnie głos zabrał Dyrektor ISK WBiNP WSPol – Pan mł. insp. Maciej Kobuszewski, który był pełen podziwu, że na Uczelni funkcjonują tak prężnie działające organizacje studenckie. Dodał również, że wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich WSPol w Szczytnie jest gwarancją pozyskania wiedzy na najwyższym poziomie przez uczestników przedsięwzięcia. Na zakończenie podziękowanie dla wszystkich uczestników warsztatów wyrazili opiekunowie SKNK – podinsp. Arkadiusz Błaszczuk oraz podinsp. Marek Błędowski. Podkreślili oni dotychczasowe osiągnięcia Koła, a także wskazali na panujące w organizacji tradycje, które należy kultywować – a jedną z nich są niewątpliwie Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne, których VIII edycja odbędzie się w przyszłym roku akademickim.

Kolejny dzień warsztatów kryminalistycznych pełen był teoretycznych oraz praktycznych zajęć z oględzin miejsca zdarzenia, które przeprowadzili nauczyciele akademiccy ZKiIŚ WSPol – podinsp. Arkadiusz Błaszczuk, podinsp. Marek Błędowski, kom. Rafał Kotapka oraz Radosław Nawotka. W domkach letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wałpusz” zostało upozorowane miejsce kradzieży z włamaniem. Studenci wcielili się w role członków grupy śledczej i mieli za zadanie zabezpieczyć znajdujące się na miejscu zdarzenia ślady kryminalistyczne. Niespodzianką podczas oględzin miejsca kradzieży z włamaniem było pojawienie się Sherlocka Holmesa, w którego wcielił się przewodniczący Koła.

Ostatni – trzeci dzień warsztatów był podsumowaniem zmagań naukowych podczas warsztatów kryminalistycznych. Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w żywiołowej dyskusji na temat najczęściej popełnianych błędów podczas oględzin miejsca zdarzenia oraz możliwych sposobów ich eliminacji.


 2 3 4 6 7 8

 

 

 

 

 

 

 


Tekst: st. post. Dominik Szewczyk
Foto: st. post. Krzysztof Grochal