PolicjantW dniach 15-17 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty wystąpień publicznych dla studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych przeprowadzone przez członków Zespołu Prasowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Członkowie SKNK czynnie reprezentują naszą Uczelnię poprzez udział w konferencjach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Najczęściej wiąże się to z wygłaszaniem referatów przed dużą publicznością. Dlatego niezwykle ważne jest doskonalenie umiejętności oratorskich. Celem warsztatów była poprawa predyspozycji prowadzenia prezentacji w różnych warunkach, komunikacji z audytorium, kontrolowania mowy ciała oraz konstruowania przemówień, a także sposobów radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień. 

W pierwszych dwóch dniach warsztatów Pani podinsp. Sylwia Królicka, Pani nadkom. Justyna Aćman-Krysiak oraz Pan nadkom. Krzysztof Wasyńczuk wskazali na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas wystąpień publicznych. Następnie uczestnicy szkolenia nagrali swoje wystąpienia w studiu nagrań telewizyjnych i radiowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, by trzeciego dnia z pomocą prowadzących poddać je analizie i wyeliminować ewentualne błędy.


PolicjanciPolicjanciPolicjanciPolicjanci

Tekst: sierż. Dominik Szewczyk
Foto: sierż. Krzysztof Grochal