PolicjantII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu” już dawno za nami, jednak dopiero 20 stycznia 2022 r. możliwe było zorganizowanie spotkania władz Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych ze studentami zrzeszonymi w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniu 20 stycznia 2022 r. z inicjatywy Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Agnieszki Choromańskiej zorganizowane zostało spotkanie Prorektora ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Moniki Porwisz, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Agnieszki Sadło-Nowak oraz Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podinsp. dr. Tomasza Siemianowskiego ze studentami, którzy brali udział w organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”.

Podczas spotkania mł. insp. dr Agnieszka Choromańska wraz z zaproszonymi gośćmi złożyła wyrazy wdzięczności dla studentów za zaangażowanie w organizację 2. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE, jak również działalność na niwie naukowej w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych wyraziła wielką aprobatę na realizację kolejnych przedsięwzięć, a w tym m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej FORENSIC PROSPECTS „Przyszłość kryminalistyki w służbach mundurowych”.


PolicjantPolicjantPolicjant

 

 


tekst: st. post. Dominik Szewczyk
foto: Jacek Konieczny