PolicjantStudenckie Koło Kryminologiczne Causa Mali, Zarząd Samorządu Studenckiego oraz Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, wspólnie zorganizowały świąteczne przedsięwzięcie mające na celu zjednoczenie środowiska studenckiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego podsumowanie odbyło się 20 stycznia 2022 roku w sali „Kazamaty”.

 W ramach wydarzenia „Świąteczny czas z kołami naukowymi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie” studenci naszej Uczelni w dniach od 17 do 19 grudnia 2021 roku mieli możliwość współzawodniczenia w konkursach przygotowanych przez koła naukowe. Były to m.in. quiz kryminalistyczno-kryminologiczny, konkurs wokalny oraz konkurs artystyczny. W pierwszym z nich uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z przedmiotowej tematyki przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną. Konkurs wokalny polegał na wykonaniu kolędy lub świątecznej piosenki na platformie „iSing”. Natomiast w rywalizacji artystycznej zadaniem studentów było ukazanie magii świąt w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W ramach wydarzenia odbyło się również spotkanie podsumowujące „Świąteczny czas z kołami naukowymi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie”, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2022 roku w Sali „Kazamaty”. Wzięli w nim udział – Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Monika Porwisz, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podinsp. dr Tomasz Siemianowski, którzy wręczyli nagrody dla osób wyróżnionych w poszczególnych konkursach.

Klasyfikacje przedstawiały się następująco:

 • Konkurs artystyczny:
  • post. Dominika Samsel – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
  • post. Patrycja Regulska – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
  • post. Natalia Tokarz – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Ponadto, za swoją grafikę, wyróżniona została post. Aleksandra Siewert – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

 • Konkurs wokalny:
  • Julia Chełstowska – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Kryminologia,
  • Oliwia Olęcka – studentka I roku studiów II stopnia na kierunku Kryminologia,
  • st. post. Renata Mróz studentka III roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
 • Quiz kryminalistyczno-kryminologiczny:
  • post. Aleksandra Skiba – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
  • post. Aleksandra Siewert – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji,
  • post. Magdalena Grabowska – studentka I roku studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z władzami Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych złożyli serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników wydarzenia, doceniając ich zaangażowanie oraz kreatywność, z wielką nadzieją na kolejne inicjatywy studenckie.

Nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia czuwał komitet organizacyjny, składający się z członków Studenckiego Koła Kryminologicznego Causa Mali, Zarządu Samorządu Studenckiego oraz Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych, który jednocześnie pełnił rolę jury, dokonując oceny nadesłanych utworów i prac.


Policjant PolicjantPolicjantPolicjant

 


tekst: st. post. Dominik Szewczyk
foto: Jacek Konieczny