konfsknk-fill-486x300.jpgW dniach 21-22 kwietnia 2021 r. aż ośmioro członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wygłosiło swoje prelekcje na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”. Ponadto post. Katarzyna Król i post. Damian Gładek zostali laureatami konkursu na najlepszy abstrakt tematyczny Konferencji.

Przedsięwzięcie to miało na celu zrzeszenie doktorantów oraz studentów z całej Polski, a także wymianę informacji i poglądów związanych z powyższą tematyką. Konferencja została podzielona na trzy panele. Pierwszy blok obejmował prawnokarną analizę zabójstwa z lubieżności i czynów przeciwko wolności seksualnej ujętych w XXV rozdziale kodeksu karnego. Drugi moduł nawiązywał do kryminologicznej oceny zjawiska przestępczości na tle seksualnym, w tym charakterystyki sprawców i ofiar przestępstw, a także procesu określania portretu psychologicznego tychże osób na podstawie dostępnych danych. Z kolei w trzecim panelu prelegenci zaprezentowali wystąpienia poświęcone kryminalistyce, w tym m.in. sposobom zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu przestępstwa i ich znaczeniu w postępowaniu karnym.

Członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wygłosili prelekcje na następujące tematy:

  • Przesłuchania sprawców zgwałceń metodą FBI post. mgr Katarzyna Król,
  • Cienka granica pomiędzy resocjalizacją a wyobcowaniem. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w kryminologicznym ujęciu – post. mgr Damian Gładek,
  • Zagrożenia rozwoju psychoseksualnego związane z dostępem do treści pornograficznych post. Sylwia Adamczyk,
  • Charakterystyka zabójstw na tle homoseksualnym – na przykładzie polskiego Zabójcy z Pikiety i brytyjskiego Gay Slayera Barbara Gipsiak,
  • Modus operandi sprawców zabójstw na tle seksualnym Daria Włodarczyk, Kacper Dopieralski,
  • Zabezpieczenie śladów biologicznych pochodzących z przestępstwa na tle seksualnym – post. Kornelia Olender, Kamila Marchel.

Ponadto post. mgr Katarzyna Król oraz post. mgr Damian Gładek zajęli 3. miejsce ex aequo w konkursie na najlepszy abstrakt tematyczny Konferencji.