Konferencja

Dwoje członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – post. Katarzyna Michalska i post. Damian Gładek – wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, która odbyła się w dniu 25 listopada 2022 r. w Lublinie oraz w formie zdalnej.

Celem konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: dr Anna Więcek-Durańska z Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, która przedstawiła prelekcję na temat „Psychologicznych sylwetek sprawców przestępstw seksualnych” oraz dr hab. Wojciech Welskop z wystąpieniem dotyczącym „Metody kalendarzy wydarzeń życiowych w badaniach kryminologicznych”.

Wśród prelegentów nie zabrakło członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jako pierwsza referat na temat „Osmologia – historia i rozwój” przedstawiła post. Katarzyna Michalska. Konferencję zwieńczyła prelekcja post. Damiana Gładka na temat „(Nie)pożyteczni. Łowcy pedofilów a wartość uzyskanych przez nich dowodów”.

Uczestnictwo w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” przyczyniło się do poszerzenia wiedzy członków naszego Koła w zakresie kryminalistyki, kryminologii, prawa i medycyny sądowej.