Członek SKNK

W dniach 3-4 grudnia 2021 r. członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli czynny udział w III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kryminalistycznej „50 sides of crime”.


Celem przedsięwzięcia było ukazanie interdyscyplinarności szeroko pojętej kryminalistyki oraz zaprezentowanie możliwości wykorzystania różnych dziedzin nauki w badaniach kryminalistycznych, postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Spotkanie to było unikalną okazją do przedstawienia badań naukowych, podzielenia się swoją wiedzą, a także wysłuchania prelekcji licznych ekspertów.


Członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych podczas Konferencji przedstawili następujące zagadnienia:

post. Tomasz Rydel – „Profiles of Polish Representatives of Pre-Criminology”,

post. Katarzyna Król – „The essence of the selection of an interview method to the personality of a sexual offender”.

Uczestnictwo w przedmiotowym wydarzeniu pozwoliło studentom na pogłębienie wiedzy z zakresu kryminalistyki, a także nauk pokrewnych.