Członek SKNKW dniu 26 listopada 2021 r. członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Celem wydarzenia było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych, najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej, a nadto zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Członkowie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych podczas Konferencji przedstawili następujące zagadnienia:

post. Sylwia Adamczyk –Trup – embrion życia czy alegoria śmierci?”,

post. Katarzyna Król – „Ślad pamięciowy w przesłuchaniu poznawczym”.

Uczestnictwo w przedmiotowym wydarzeniu pozwoliło studentkom na pogłębienie wiedzy z zakresu kryminalistyki, a także nauk pokrewnych. 


 Członek SKNK