DSC_0093_1-fill-603x400.jpgW dniu 26 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zainaugurowano działalność Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych w nowym roku akademickim 2019/2020.

W wydarzeniu udział wzięło kierownictwo oraz kadra kierownicza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, m.in.: reprezentująca Pana Komendanta-Rektora - Pani mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – prorektor do spraw rozwoju, Pan kom. dr Paweł Karabela – prodziekan do spraw studenckich oraz Pan nadkom. mgr Arkadiusz Błaszczuk. Grono przybyłych gości zaszczycili swoją obecnością także członek honorowy Koła – Pan mł. insp. w st. spocz. mgr Zbigniew Waleszczyński oraz była przewodnicząca Koła – Pani mgr Katarzyna Król.

Przybyłych gości oraz członków Koła przywitali: nadkom. Arkadiusz Błaszczuk – opiekun SKNK, post. Dominik Szewczyk – przewodniczący, Damian Gładek – zastępca oraz Dominika Mucha – sekretarz.

Obecna na spotkaniu Prorektor do spraw rozwoju wyraziła aprobatę dla działalności Koła. W słowach skierowanych do członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych podkreśliła, że aktywność oraz działalność w tej organizacji studenckiej daje duże możliwości rozwoju naukowego. Tym samym zachęciła wszystkich członków Koła do jeszcze cięższej pracy w nadchodzącym roku akademickim. Ponadto pogratulowała wszystkim studentom za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzyła dalszych sukcesów.

Uroczystość uatrakcyjniło nadanie członkostwa honorowego mgr Katarzynie Król – absolwentce naszej Uczelni, laureatce stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wieloletniej członkini i przewodniczącej Zarządu Koła, a ponadto naszej Koleżance. Kasiu, życzymy dalszych sukcesów naukowych. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej układała się w pełni pomyślnie. 

Po uroczystych przemówieniach i prezentacji podsumowywującej działalność SKNK, a także przedstawieniu planu na kolejny rok akademicki nastąpiło złożenie podpisu deklaracji członkowskich. Następnie, zgodnie z tradycją „Ojciec” SKNK – nadkom. Arkadiusz Błaszczuk uroczyście pasował maczugą studentów na nowych członków. Wstąpienie w nasze szeregi to jedyna taka okazja, by dostąpić tego zaszczytu.

Kolejny rok akademicki już za nami, a my nawet nie myślimy zwalniać tempa! Czas na nowy etap w działalności naszego Koła! Wszystkim członkom życzymy owocnego w osiągnięcia naukowe roku! Pragniemy także serdeczne podziękować wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych.

 


DSC_0007-fill-150x100.jpgDSC_0102-fill-150x100.jpgDSC_0042-fill-150x100.jpgDSC_0090_1-fill-143x100.jpg