46878283_1126843567474092_3973518916931551232_o-fill-603x400.jpgW dniu 28 listopada 2018 r. odbyło się już siódme, Inauguracyjne spotkanie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych.

W wydarzeniu wzięło udział kierownictwo oraz kadra kierownicza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, m.in.: reprezentujący Pana Komendanta-Rektora, Pan mł. insp. dr Sławomir Zubański – prorektor do spraw studenckich, Pan nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński – dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pani mł. insp. dr hab. Renata Włodarczyk, Pani podinsp. mgr Izabela Rumińska, Pan podinsp. mgr Andrzej Rogalski oraz Pan nadkom. mgr Arkadiusz Błaszczuk. Grono naszych gości zasiliła również członkini honorowa Koła, Pani mgr Katarzyna Ćwik.

Przybyłych gości oraz członków Koła przywitali: nadkom. Arkadiusz Błaszczuk – opiekun SKNK, Katarzyna Król – przewodnicząca SKNK, Jej zastępczyni – Barbara Gipsiak, a także sekretarze - Paulina Łuszcz i Kamil Pietrzak.

Obecny na spotkaniu prorektor do spraw studenckich wyraził aprobatę dla działalności SKNK, podkreślił aktywność i działalność tej organizacji. Pogratulował także wszystkim studentom dotychczasowych osiągnięć, jak również życzył dalszych sukcesów.

Kolejny rok akademickim jest już za nami, jednakże w żadnym wypadku nie zamierzamy zadowolić się osiągniętymi sukcesami! Nowy rozdział w życiu i działalności naszego Koła czas zacząć!

Po uroczystych przemówieniach i prezentacji podsumowującej działalność SKNK, a także przekazaniu planu na kolejny rok akademicki nastąpiło złożenie podpisu deklaracji członkowskiej. Dopełnienie formalności przyjęcia do Koła przejawiało się uroczystym pasowaniem… maczugą przez „ojca i założyciela” SKNK – nadkom. Arkadiusza Błaszczuka. Tak, nie pomyliliśmy się! Taki zaszczyt zdarza się tylko raz w życiu – podczas wstąpienia w szeregi naszego Koła.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce naszych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2018/2019 w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych.


47018868_1126841287474320_3787146997329297408_o-fill-150x100.jpg47062114_1126841104141005_8137083230403690496_o-fill-150x100.jpg46961818_1126842987474150_3374558218238820352_o-fill-150x100.jpg