31118009_968171066674677_4636429518293172224_n-fill-604x400.jpgW dniu 21 kwietnia 2018 roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie po raz kolejny otworzyła swoje podwoje, aby umożliwić zainteresowanym osobom zapoznanie się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni.

Zgodnie z tradycją – Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych miało możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz zachęcenia kandydatów na studentów do wstąpienia w szeregi Naszego Koła. 

Grupy robocze biologii kryminalistycznej, traseologii oraz osmologii przedstawiły licznie zgromadzonym zwiedzającym prezentacje dotyczące tematyki kryminalistycznej oraz opowiedziały o pracy w każdej z podgrup w ramach działalności Koła. 

Zdobyta wiedza miała okazję zostać wykorzystana już chwilę później podczas pozoracji miejsca zdarzenia. Przybyli goście mieli możliwość zapoznania się ze składem grupy oględzinowej, obowiązkami każdego z jej członków, a także nieco „pomóc” członkom SKNK w odszukiwaniu śladów pozostawionych na miejscu inscenizacji zabójstwa.

Każdy z uczestników mógł również sporządzić swój własny certyfikat daktyloskopijny i zabrać go ze sobą na pamiątkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za licznie zadawane pytania oraz zainteresowanie zarówno studiami w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jak i przede wszystkim działalnością Naszego Koła.

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania na ręce Julii Pielak oraz Przemysława Knuta, byłym członkom Koła, których pomoc okazała się nieoceniona podczas tegorocznych Dni Otwartych. Mamy nadzieję, że zobaczymy się również w następnym roku!