DSC_0229_1-fill-603x400.jpg

W dniu 9 listopada 2017 r. odbyło się już szóste, Inauguracyjne spotkanie Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych.

W wydarzeniu udział wzięło kierownictwo oraz kadra kierownicza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie m.in.: insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor, podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk – Zastępca Komendanta – Prorektor WSPol, mł. insp. dr Sławomir Zubański – Prorektor do spraw studenckich, mł. insp. dr Magdalena Zubańska – Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej WBW oraz podinsp. dr Agnieszka Choromańska – kierownik Zakładu Kryminalistyki ISK WBW. 

Przybyłych gości oraz członków Koła przywitali: nadkom. Arkadiusz Błaszczuk – opiekun SKNK, Katarzyna Król – przewodnicząca SKNK oraz jej zastępca – Magdalena Koniewicz.

Obecny na spotkaniu Komendant-Rektor wyraził aprobatę dla działalności Koła. W słowach skierowanych do członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych podkreślił, że aktywność oraz działalność tej organizacji studenckiej jest zauważalna. Pogratulował także wszystkim studentom za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzył dalszych sukcesów.

Kolejny rok za nami, ale w żadnym wypadku nie zamierzamy zadowolić się osiągniętymi sukcesami i przestać się rozwijać. Nowy rozdział w życiu i działalności naszego Koła czas zacząć! Po uroczystym wstępie i złożeniu podziękowań Karolinie Morawskiej i Mateuszowi Giro – zeszłorocznemu zarządowi Koła, nadeszła chwila na którą czekali wszyscy nowo przyjęci. Złożenie podpisu oraz odbitki linii papilarnych na deklaracji członkowskiej. Dopełnienie formalności przyjęcia do Koła przejawiało się uroczystym pasowaniem… maczugą przez „Ojca i założyciela” SKNK – nadkom. Arkadiusza Błaszczuka. Tak, nie pomyliliśmy się! Taki zaszczyt zdarza się tylko raz w życiu – podczas wstąpienia w szeregi naszego Koła.
Z największą radością pragniemy oznajmić, że pani podinsp. dr Agnieszka Choromańska - Kierownik Zakładu Kryminalistyki zgodziła się zostać Członkiem Honorowym naszego Koła. Jesteśmy dumni, że taki autorytet w świecie nauki wyraził chęć uczestnictwa w życiu i działalności SKNK.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce naszych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2017/18 w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych.

„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą” ~Harv Eker.