Policjanci

W dniu 7 grudnia 2022 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zainaugurowano działalność Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych w roku akademickim 2022/2023.

W wydarzeniu udział wzięła kadra kierownicza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, m.in.: Zastępca Komendanta–Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński, Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. Agnieszka Leśniewska, Prorektor ds. Rozwoju WSPol w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Monika Porwisz, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, Prodziekan WBiNP WSPol w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, Kierownik Działu Łączności i Obsługi Informatycznej WSPol w Szczytnie – Pan mł. insp. Adam Boguszewski, Kierownik Zakładu Studiów Nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP WSPol w Szczytnie – mł. insp. Joanna Runowicz-Piotrowska. Grono przybyłych gości zaszczycił swoją obecnością także członek honorowy Koła – Pan kom. Rafał Kotapka.

Przybyłych gości oraz członków Koła przywitali opiekunowie SKNK – podinsp. Arkadiusz Błaszczuk oraz podinsp. Marek Błędowski, przewodniczący – sierż. Dominik Szewczyk i zastępca – post. Maria Szymanowicz. 

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie – Pani mł. insp. dr Agnieszka Choromańska, którzy w słowach skierowanych do członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych pogratulowali aktywności oraz działalności członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych. Zachęcili tym wszystkich studentów do jeszcze cięższej w pracy w tym roku akademickim.

Po uroczystych przemówieniach i prezentacji podsumowującej działalność SKNK, opiekunowie wraz z zarządem Koła podziękowali osobom wspierającym działalność Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych za zaangażowanie w rozwój naszej organizacji studenckiej oraz owocną współpracę w roku akademickim 2021/2022 wręczając pamiątkowe tabliczki. Ponadto zarząd Koła podziękował opiekunom – podinsp. Arkadiuszowi Błaszczukowi i podinsp. Markowi Błędowskiego za poświęcony czas i motywację do działania w ubiegłym roku akademickim.

Znaczącym elementem wydarzenia było złożenie podpisu deklaracji członkowskich przez dotychczasowych kandydatów na członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych. Następnie, zgodnie z tradycją „Ojciec” SKNK – podinsp. Arkadiusz Błaszczuk uroczyście pasował maczugą studentów na nowych członków. Wstąpienie w nasze szeregi to jedyna taka okazja, by dostąpić tego zaszczytu.

Kolejny rok akademicki już za nami, a my nawet nie myślimy zwalniać tempa! Czas na nowy etap w działalności naszego Koła! Wszystkim członkom życzymy owocnego w osiągnięcia naukowe roku! Pragniemy także serdeczne podziękować wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2022/2023 w Studenckim Kole Nauk Kryminalistycznych.


PolicjanciPolicjanciPodziękowaniaPolicjanci

Tekst: sierż. Dominik Szewczyk
Foto: sierż. Krzysztof Grochal