WhatsApp_Image_2021-05-20_at_10.14.09-fill-350x183.jpegW dniu 25 maja 2021 r. o godzinie 17:00 odbyła się kolejna prelekcja w ramach cyklu wykładów „Spotkania z kryminalistyką”, organizowanego przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Możliwości opiniowania w zakresie podpisów biometrycznych”.

Projekt „Spotkania z kryminalistyką” to cykl wykładów organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych dla studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jego celem jest cykliczne organizowanie spotkań z osobami, których codzienna praca związana jest z kryminalistyką. Przedstawienie zagadnień związanych z czynnościami oględzin ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych śladów kryminalistycznych pozwoli na podwyższenie poziomu wiedzy w obszarze kryminalistyki i nauk pokrewnych, a także umożliwi rozwój zdolności analitycznych oraz zainteresowań naukowo-badawczych wśród uczestników projektu.

Podczas przedsięwzięcia wykład na temat: „Możliwości opiniowania w zakresie podpisów biometrycznych” przeprowadziła Pani kom. Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Studenci oraz słuchacze w czasie wykładu mieli możliwość zapoznania się z metodami badania podpisów biometrycznych, a także ich unikalnymi cechami, które odróżniają je od podpisów tradycyjnych. Zaliczamy do nich m.in. nacisk środka pisarskiego na podłoże, czas kreślenia oraz kąty nachylenia. Wymienione właściwości uniemożliwiają sfałszowanie podpisu, co pozwala również na kategoryczne opiniowanie autentyczności przez biegłych.